Головна Усі довідники Довідники Індекси, мінімуми

Групи платників єдиного податку в Україні

У 2023 році залишається чотири групи платників єдиного податку. Кому можна перебувати на кожній з них та за яких умов, за якими ставками потрібно сплачувати ЄП у 2023 році, а хто взагалі не має права бути єдинником – читайте нижче

Розміри лімітів в ПКУ для «єдинників» не змінювали, але через збільшення МЗП у 2023 році граничні розміри збільшилися .

Тож, з 1 січня 2023 року ліміт доходу становить:

  • для І групи - 167 МЗП (1118900 грн),
  • для ІІ групи – 834 МЗП (5587800 грн),
  • для ІІІ групи – 1167 МЗП (7818900 грн).

Максимальні ставки єдиного податку з 01.01.2023 року:

  • 1 група ФОП – 268,4 грн, тобто 10% від прожиткового мінімуму;
  • 2 група ФОП – 1 340 грн, тобто 20% від мінімальної зарплати.

Для 3 групи ФОП ставки у 2023 році залишаються незмінними:

  • 5% від суми доходів для неплатників ПДВ;
  • 3% від суми доходів для платників ПДВ;
  • спеціальні 2% для неплатників ПДВ на час дії воєнного стану.

Єдиний соціальний внесок: 

  • мінімальна сума ЄСВ - 1474 грн на місяць;
  • максимальна сума ЄСВ - 22110 грн на місяць.

Ставка ЄСВ за себе для ФОПів становитиме 4422 грн за кожен квартал 2023 року, що становить 22% від мінімальної зарплати щомісяця.

Приклади сплати єдиного податку та ЄСВ платниками ЄП ми навели у цій статті.

Звертаємо увагу, що через війну фізособи-«єдинники» І та ІІ груп мали право не сплачувати з 1 квітня 2022 до 1 серпня 2023 року війни податок до бюджету. Про це ми писали тут.

 

Група платників єдиного податку Річний дохід, грн  Дозволена кількість працівників Ставка Не можуть бути платниками ЄП
Звичайна Підвищена

1 група:
фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню

1 118 900 грн Не використовують працю найманих осіб не більше 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб* (268,40 грн/міс)
15% — для фізосіб-підприємців у випадках, визначених п. 293.4 ПКУ

Згідно з п. 291.5 ПКУ:
Підприємці та юрособи, які здійснюють:
— діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім їх розповсюдження), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);
— обмін інвалюти;
— виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин);
— видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і каміння, у т. ч. органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
— видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
— діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами;
— управління підприємствами;

— діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж;

— надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);
— продаж предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
— організацію, проведення гастрольних заходів;
Фізособи- підприємці, які:
— здійснюють технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері аудиту;
— надають в оренду земельні ділянки загальною площею понад 0,2 га, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 400 кв. м, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини з загальною площею понад 900 кв. м. Страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом;
реєстратори цінних паперів;
Госпсуб'єкти, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юрособам, які не є платниками ЄП, дорівнює або перевищує 25%;
Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юрособи, яка не є платником ЄП;
Фізичні та юридичні особи — нерезиденти;
платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником ЄП мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

2 група:
підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства
5 587 800 грн

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб**

не більше 20% МЗП* (1340 грн/міс.)
3 група:
фізособи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юрособи суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми
7 818 900 грн Не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена Встановлюється у відсотках до доходу:
3% доходу;
5% доходу
Для юросіб у випадках, визначених п. 293.5 ПКУ:
6% зі сплатою ПДВ;
10% без сплати ПДВ.

4 група:
сільсько-господарські товаровиробники

а) юрособи незалежно від організаційно-правової форми;
б) фізособи - підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону "Про фермерське господарство" за умови виконання сукупності таких вимог:
- здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільгосппродукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;
- провадять госпдіяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;
- членами фермерського господарства такої фізсоби є лише члени її сім’ї у визначенні частини другої ст. 3 СКУ;
- площа сільгоспугідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства не менше 2 га, але не більше 20 га

для юросіб - частка с/г товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%

 

для юросіб - не обмежено

для фізосіб-підприємців - не використовують працю найманих осіб

Розмір ставок податку з 1 га с/г угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування. У відсотках бази він становить:
— для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) розмір ставок податку з одного гектара буде встановлено на рівні 0,95;
— для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,57;
— для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) — 0,57;
— для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,19;
— для земель водного фонду ставка залишиться на рівні 2,43;
— для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди — 6,33.
Згідно з п. 291.5-1 ПКУгоспсуб'єкти:
— у яких понад 50% доходу, отриманого від продажу с/г продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать с/г товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);
— які провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових, вироблених та розлитих у споживчу тару малими виробництвами виноробної продукції з виноматеріалів виключно власного виробництва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодів, ягід, винограду, меду власного виробництва, а також крім електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25 відсотків доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) такого суб’єкта господарювання);
— які станом на 1 січня базового (звітного) року мають податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 =======================

* Звертаємо увагу! Це розміри максимальної ставки, а реальну для кожної адміністративно-територіальної одиниці мають встановити органи місцевого самоврядування. У зв'язку з захворюванням на коронавірус, Законом №540 надано право органам місцевого самоврядування  приймати рішення про внесення змін до прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів  щодо зменшення ставок єдиного податку. Про це читайте тут.

** Згідно з пп. 291.4.1 ПКУ, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством вік, а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Рубрика:
Довідники / Індекси, мінімуми
Теги:
1 група ЄП , 2 група ЄП , 3 група ЄП , 4 група ЄП , Єдиний податок

30 днiв передплати безкоштовно!