Головна Усі довідники Довідники Інше

Порядок визначення доходів та їх склад для ЄП

Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку 1 — 3-ої груп

Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої — третьої груп визначено статтею 292 Податкового кодексу.

 

Групи платників
єдиного податку
Дохід платника ЄП
Не є доходом платника ЄП
1-3 група: фізособи-підприємці
Згідно з пп. 1 п. 292.1 ПКУ, дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі.
До суми доходу платника ЄП включається:

— вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг);
— сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності (для 3 групи-платників ПДВ);
— винагороди за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування, агентськими договорами (без урахування транзитних сум)
Згідно з п. 292.1 ПКУ:

— пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті,
— страхові виплати і відшкодування; доходи у вигляді бюджетних грантів;
— доходи від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізособі та використовується в її госпдіяльності.

Згідно з п. 292.9 ПКУ, доходи, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізособи, визначеного відповідно до розділу IV ПКУ.
Згідно з п. 292.11 ПКУ, суми:

— ПДВ;
— коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника ЄП;
— фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;
— коштів цільового призначення, що надійшли від ПФУ та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;
— коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) — платнику ЄП та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;
— коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ, вартість яких була включена до доходу юрособи при обчисленні податку на прибуток або загального оподатковуваного доходу фізособи — підприємця;
— ПДВ, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених цим ПКУ;
— коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника ЄП до статутного капіталу такого платника;
— коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених ПКУ, та суми ЄСВ, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів.

- безоплатно надані (передані) особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, на користь суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, за умови якщо:

1) такі товари на день укладення договору про їх закупівлю були включені до Переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та

2) такі товари були придбані особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я або за кошти грантів (субгрантів) для виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні відповідно до закону.

У разі нецільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму єдиного податку за ставкою, передбаченою пунктом 293.5 статті 293 цього Кодексу;

- суми коштів та вартість майна, отриманих платником податку - юридичною особою у вигляді бюджетного гранту, за умови його цільового використання.

У разі нецільового використання наданого бюджетного гранту платник податку - юридична особа зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму єдиного податку за ставкою, передбаченою пунктом 293.5 статті 293 цього Кодексу.
Відповідно до п. 292.10 ПКУ не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми ЄСВ, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.
3 група: юрособи
Згідно з пп. 2 п. 292.1 ПКУ,
будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в:

— грошовій формі (готівковій та/або безготівковій);
— матеріальній або нематеріальній формі.
До суми доходу включається:
— вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг);
— сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності (для 3 групи-платників ПДВ);
— — вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених ПКУ;
— — винагороди за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування, агентськими договорами (без урахування транзитних сум)

При продажу ОЗ дохід визначається як сума коштів, отриманих від Їх продажу. Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу
Дивіденди, отримані платником єдиного податку — юридичною особою від інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному ПКУ.

 

Порядок визнання доходів для платників єдиного податку 1-3 груп

Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до статті 296 ПКУ.

Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб'єкту господарювання зареєструватися платником ЄП та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Вид доходу
Дата отримання доходу
Дохід, виражений в іноземній валюті
(пп. 292.5 ПКУ)
Перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на дату отримання такого доходу
Дохід, отриманий у грошовій (готівковій та / або безготівковій) формі (пп. 292.6 ПКУ) Дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок (у касу)
Вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (пп. 292.6 ПКУ) Дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг)
Сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності (для 3 групи-платників ПДВ) (пп. 292.6 ПКУ) Дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності
Вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених ПКУ (п. 292.6 ПКУ) Дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених ПКУ
Торгівля товарами або послугами з використанням торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності РРО та або ПРРО (пп. 292.7 ПКУ) Дата вилучення з таких торговельних апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки
Торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у гривнях (пп. 292.8 ПКУ) Дата продажу жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у гривнях
Рубрика:
Довідники / Інше
Теги:
1 група ЄП , 2 група ЄП , 3 група ЄП , Доходи , Єдиний податок

30 днiв передплати безкоштовно!