Головна Усі довідники Довідники Ставки

Екологічний податок

Ставки екологічного податку (станом на 01.01.2020 р.)

Екологічний податок — це загальнодержавний обов’язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 р.

Платниками податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:

  • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
  • скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;
  • розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання);
  • утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
  • тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.


Ставки екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення

 

Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:
Найменування забруднюючої речовини Ставка податку, гривень за 1 тонну (п. 243.1 ПКУ)
Азоту оксиди 2574,43
Аміак 482,84
Ангідрид сірчистий 2574,43
Ацетон 965,67
Бенз(о)пірен 3277278,63
Бутилацетат 579,84
Ванадію п’ятиокис 9656,78
Водень хлористий 96,99
Вуглецю окис 96,99
Вуглеводні 145,50
Газоподібні фтористі сполуки 6373,91
Тверді речовини 96,99
Кадмію сполуки 20376,22
Марганець та його сполуки 20376,22
Нікель та його сполуки 103816,62
Озон 2574,43
Ртуть та її сполуки 109127,84
Свинець та його сполуки 109127,84
Сірководень 8273,63
Сірковуглець 5376,59
Спирт н-бутиловий 2574,43
Стирол 18799,08
Фенол 11685,10
Формальдегід 6373,91
Хром та його сполуки 69113,38.
Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до п. 243.1 ПКУ та на які встановлено клас небезпечності
Клас небезпечності Ставка податку, гривень за 1 тонну (п. 243.2 ПКУ)
I 18413,24
II 4216,92
III 628,32
IV 145,50
Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 ПКУ та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів
Орієнтовно безпечний рівень впливу речовин (сполук), міліграмів на 1 куб. метр Ставка податку, гривень за 1 тонну (п. 243.3 ПКУ)
Менше ніж 0,0001 775097,25
0,0001 - 0,001 (включно) 66410,35
Понад 0,001 - 0,01 (включно) 9173,92
Понад 0,01 - 0,1 (включно) 2574,43
Понад 0,1 96,99.
Для забруднюючих речовин (сполук), на які не встановлено клас небезпечності та орієнтовнобезпечний рівень впливу (крім двоокису вуглецю), ставки податку встановлюються як за викиди забруднюючих речовин I класу небезпечності згідно з п. 243.2 ПКУ.


Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти

 

Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти (п. 245.1 ПКУ)
Найменування забруднюючої речовини Ставка податку, гривень за 1 тонну
Азот амонійний 12883,84
Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5) 5156,8
Завислі речовини 369,52
Нафтопродукти 75792,4
Нітрати 1108,56
Нітрити 63278,16
Сульфати 369,52
Фосфати 10297,44
Хлориди 369,52.
Ставки податку за скиди у водні об'єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до п. 245.1 ПКУ та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу (п. 245.2 ПКУ)
Гранично допустима концентрація забруднюючих речовин або орієнтовно безпечний рівень впливу, міліграмів на 1 літр Ставка податку, гривень за 1 тонну
До 0,001 (включно) 1349948,0
Понад 0,001 - 0,1 (включно) 978777,84
Понад 0,1 - 1 (включно) 168741,52
Понад 1 - 10 (включно) 17173,04
Понад 10 3437,76.
За скиди забруднюючих речовин, на які не встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу, застосовуються ставки податку за найменшою величиною гранично допустимої концентрації, наведеної у пункті 245.2 ПКУ . За скиди забруднюючих речовин у ставки та озера ставки податку, зазначені у пунктах 245.1 і 245.2 ПКУ, збільшуються у 1,5 раза.


Ставки податку за розміщення відходів

 

Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів (ст. 246 ПКУ)
Клас небезпеки відходів Рівень небезпечності відходів Ставка податку, гривень за 1 тонну (п. 246.5 ПКУ)
I надзвичайно небезпечні 1546,22
II високонебезпечні 56,32
III помірно небезпечні 14,12
IV малонебезпечні 5,50
  малонебезпечні нетоксичні відходи гірничої промисловості 0,54
Коефіцієнт до ставок податку, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі (п. 246.5 ПКУ)
Місце (зона) розміщення відходів Коефіцієнт
В межах населеного пункту або на відстані менш як 3 км від таких меж 3
На відстані від 3 км і більше від меж населеного пункту 1
Згідно з п. 246.3 ПКУ, за розміщення відходів, на які не встановлено клас небезпеки, застосовується ставка податку, встановлена за розміщення відходів I класу небезпеки. За розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів, ставки податку, зазначені у п. 246.1 — 246.3 ПКУ, збільшуються у 3 рази (п. 246.4 ПКУ)


Ставки податку за утворення радіоактивних відходів

 

Ставки податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи накопичені) (ст. 247.1 ПКУ) 
Причина нарахування  Ставка податку, 
1 кВт-год
 
утворення радіоактивних відходів виробниками електричної енергії — експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій), включаючи вже накопичені  0,0133 
Коригуючий коефіцієнт, який встановлюється для експлуатуючих організацій ядерних установок (атомних електростанцій) залежно від активності радіоактивних відходів (п. 247.2 ПКУ
Категорія відходів   Коефіцієнт  
Високоактивні   50  
Середньоактивні та низькоактивні  


Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк

 

Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк (ст. 248 ПКУ) 
Категорія відходів  Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання), гривень за 1 куб. метр  Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання, гривень за 1 куб. сантиметр 
Високоактивні  632539,66  21084,66 
Середньоактивні та низькоактивні  11807,40  4216,92 
Рубрика:
Довідники / Ставки
Теги:
Екологічний податок

30 днiв передплати безкоштовно!