Головна Усі довідники Довідники Штрафи

Штрафи за порушення податкового законодавства

Довідник різноманітних випадків застосування штрафів

Як відомо, штрафні санкції щодо порушення податкового законодавства застосовуються не тільки за результатами проведених податкових перевірок. У розробленому нами довіднику наведено різноманітні випадки застосування штрафів. Також за кожним видом штрафу підібрано та наведено для наочності найактуальніші аналітика та новини від редакції з приводу застосування штрафних санкцій та виправлення помилок у відповідних ситуаціях.

Аналітика та новини на тему Зміст порушення Розмір штрафу норма ПКУ
у разі вчинення правопорушення вперше у разі неусунення або повторного вчинення правопорушення протягом певного періоду
Відповідальність за порушення граничного терміну реєстрації ПН та РК у ЄРПН та за відсутність реєстрації

Складання ПН:
Всі новини щодо ПН

Складаєте ПН? Приділяйте особливу увагу номенклатурі!Реєстрація ПН у ЄРПН:
- Строки звернення до суду для розблокування ПН/РК

- Граничний строк реєстрації ПН та РК припадає на вихідний: як бути?

-  Заблокували ПН або РК: які вимоги до подання пояснень та скарг?

- Зменшені штрафи за несвоєчасну реєстрацію «старих» ПН та РК: новація Закону №786

- Подаєте повідомлення для розблокування ПН: як заповнити поле «Інформація»?

- Штраф за несвоєчасну реєстрацію РК до ПН на зменшення

- Анулювали реєстрацію ПДВ: чи можна зареєструвати ПН?

- Штрафи за несвоєчасну реєстрацію ПН та РК за Законом №466

- Розблокування ПН/РК: які документи може вимагати ДПС?

- Арешт реєстраційного ліміту: чи буде штраф за несвоєчасну реєстрацію ПН?

Загальні штрафи, які діють для усіх ПН/РК, крім тих, штрафи для яких встановлені окремо.

Порушення платниками ПДВ граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН, встановлених ст. 201 ПКУ*:

  п. 120 1.1
— порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів 10 % від суми податку на додану вартість, зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування п. 120 1.1
— порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів 20 % від суми податку на додану вартість, зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування п. 120 1.1
— порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів 30 % від суми податку на додану вартість, зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування п. 120 1.1
— порушення терміну реєстрації від 61 до 365 календарних днів 40 % від суми податку на додану вартість, зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування п. 120 1.1
— порушення строку реєстрації на 366 і більше календарних днів 50 % суми ПДВ, зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування

Відсутність реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, після спливу 10 календарних днів, наступних за днем отримання платником податку ППР**

50% від суми податкових зобов'язань з ПДВ, зазначеної в такій податковій накладній/розрахунку коригування або від суми ПДВ, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, якщо податкову накладну на таку операцію не складено
п. 120 1.2
 
* У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування згідно з п. 201.16 ПКУ штрафні санкції, передбачені цим пунктом, не застосовуються на період зупинення такої реєстрації до прийняття рішення щодо відновлення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування згідно з пп. 201.16.4 ПКУ.
У разі реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до початку проведення перевірки, предметом якої є дотримання вимог ПКУ щодо своєчасності реєстрації таких документів в ЭРПН, штрафні санкції, передбачені п. 120-1.2 ПКУ, не застосовуються.
** У разі реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання платником податку ППР, штрафні санкції, передбачені абзацом другим цього пункту та пунктом 120-1.1 ПКУ, не застосовуються.

 

 

Спеціальні штрафи, які діють для  наступних ПН/РК, складених:

  • на операції з постачання товарів/послуг, що звільняються від оподаткування ПДВ;
  • на операції, що оподатковуються за нульовою ставкою;
  • відповідно до пп. "а" - "г"  п. 198.5 ПКУ;
  • відповідно до ст. 199 ПКУ;
  • відповідно до абзацу одинадцятого п. 201.4 ПКУ.
  п. 120 1.1
порушення платниками ПДВ граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН, встановлених ст. 201 ПКУ* - при наявності факту реєстрації * 2 відсотки обсягу постачання (без податку на додану вартість), але не більше 1020 грн п. 120 1.1
відсутність реєстрації протягом граничного строку, передбаченого ст. 201 ПКУ, податкової накладної/розрахунку коригування, що зазначена у ППР, складеному за результатами перевірки** 5 відсотків обсягу постачання (без податку на додану вартість), але не більше 3400 грн п. 120 1.2
Порушення граничного терміну реєстрації АН та РК у ЄРАН*

Всі новини щодо реалізації пального та порядку оподаткування акцизним податком такої реалізації

З роботи СЕА

Щодо акцизних накладних:
- Як застосовуються штрафи за несвоєчасну реєстрацію АН в ЄРАН?

Як змінився Порядок електронного адміністрування пального та спирту: аналіз постанови КМУ

-  Коли акцизна накладна складається у двох примірниках: нагадування від ДПС

Допустили помилку у даті складання акцизної накладної: чи можна виправити?

Чи можна скласти одну АН на реалізацію пального за декількома кодами УКТ ЗЕД?

- У які строки реєструвати зведені акцизні накладні?

Порушення платниками акцизного податку граничних термінів реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних в ЄРАН:    
у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів 2% від суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких акцизних накладних / розрахунках коригування п. 120 2.1
у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів 10% суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких акцизних накладних / розрахунках коригування п. 120 2.1
у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів 20% суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких акцизних накладних / розрахунках коригування п. 120 2.1
у разі порушення терміну реєстрації від 61 до 90 календарних днів 30% суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких акцизних накладних / розрахунках коригування п. 120 2.1
у разі порушення терміну реєстрації на 91 і більше календарних днів 40% суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких акцизних накладних / розрахунках коригування п. 120 2.1
Відсутність з вини платника акцизного податку реєстрації акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних / розрахунку коригування протягом більш як 120 календарних днів після дати, на яку платник податку зобов'язаний скласти акцизну накладну / розрахунок коригування, встановлених ст. 231 ПКУ 50% суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, на які платник податку зобов'язаний скласти таку акцизну накладну / розрахунок коригування п. 120 2.2
Відсутність з вини платника акцизного податку, який отримав пальне або спирт етиловий, реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних другого примірника акцизної накладної/другого примірника розрахунку коригування протягом більш як 120 календарних днів після граничного терміну реєстрації другого примірника акцизної накладної/розрахунку коригування тягне за собою накладення штрафу в розмірі 2 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового, зазначених у такій акцизній накладній/розрахунку коригування п. 120 2.2
Здійснення суб'єктами господарювання операцій з реалізації пального без реєстрації таких суб'єктів платниками акцизного податку тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у розмірі 100 % вартості реалізованого пального п. 117.3
Відповідальність постачальників товарів/послуг за помилки в обов'язкових реквізитах ПН, виявлені за результатами документальної перевірки

Детальніше про це у аналітиці:
- Помилки в ПН: коли не може бути податкового кредиту?

- Назва товару іноземною мовою у ПН: які наслідки?

Відсутня позначка, що ПН зведена: чи буде у покупця право на ПК з ПДВ?

Чи має право покупець на податковий кредит у разі помилки у коді УКТ ЗЕД в ПН?

-  Штраф за несвоєчасну реєстрацію РК до ПН на зменшення

-  ДПС зняла податковий кредит за ПН з помилками: чи можна відновити його?

-  Податкову накладну складено не на всю суму: як виправити помилку?

Допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 ПКУ, виявлених контролюючим органом за результатами документальної позапланової виїзної перевірки, проведеної за заявою покупця тягне за собою накладення на платника податку — продавця штрафу в розмірі 170 гривень та зобов'язання виправити такі помилки. п. 120 1.3
Невиконання ППР з попередженням про необхідність виправлення платником податків — продавцем зазначених в абз. 1 п. 120-1.3 ПКУ помилок протягом 10 календарних днів, наступних за днем його отримання, — тягне за собою накладення на платника штрафу в розмірі:   п. 120 1.3
у разі невиправлення помилок протягом 15 календарних днів; 10% суми податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній п. 120 1.3
у разі невиправлення помилок від 16 до 30 календарних днів; 20% суми податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній п. 120 1.3
у разі невиправлення помилок від 31 до 60 календарних днів; 30% суми податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній п. 120 1.3
у разі невиправлення помилок від 61 до 90 календарних днів; 40% суми податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній п. 120 1.3
у разі невиправлення помилок від 91 до 120 календарних днів; 50% суми податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній п. 120 1.3
у разі невиправлення помилок від 121 до 150 календарних днів; 60% суми податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній п. 120 1.3
у разі невиправлення помилок від 151 до 180 календарних днів 70% суми податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній п. 120 1.3
у разі невиправлення помилок після спливу 181 календарного дня 100% суми податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній п. 120 1.3
Порушення правил зберігання первинних документів

Зберігання первинних документів:

-  Як зберігати ПН та РК в електронній формі?

- Незберігання первинних документів, звітності – які штрафи з 23 травня? 

-  Неодноразова втрата первинних документів для уникнення перевірки: що змінилося з 23 травня?

Зберігання електронних документів: як правильно організувати?

Як та скільки зберігати електронні документи?

Виправляємо помилки у первинних документах 

Незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених ст. 44 ПКУ строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів (крім документів, отриманих з Єдиного реєстру ПН) чи їх копій при здійсненні податкового контролю 1020 грн повторно протягом року: 2040 грн п. 121.1
Порушення щодо сплати податків та зборів

Щодо правил сплати авансових внесків для 1 та 2 груп платників єдиного податку див.:
-Фізособи-«незалежники» і сплата ЄСВ під час карантину

- Юрособа змінила податкову адресу посеред року: як сплачувати ЄП?

- Податкова відпустка для ФОП І-ІІ груп: нагадування від ДПС

- Коли і як ФОПу подати заяву на відпустку?

ФОП вирішив припинити свою діяльність: який алгоритм дій?

«Єдинник» І або ІІ групи несвоєчасно сплатив податок: які штрафи?

 

Несплата (неперерахування) фізичною особою — платником єдиного податку авансових внесків єдиного податку в порядку та у строки, визначені ст. 295 ПКУ 50% від ставки податку п. 122.1

Матеріали на тему:
—  Штрафи за Законом №466 – які та з якої дати вони діють? 

Якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на підставах, визначених пп. 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 ПКУ

тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 10 відсотків суми визначеного податкового зобов’язання та/або іншого зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, завищеної суми бюджетного відшкодування

 

Якщо порушення умисне:

25 % суми визначеного податкового зобов'язання, завищеної суми бюджетного відшкодування

повторно протягом 1095 днів: 50% суми нарахованого податкового зобов'язання, завищеної суми бюджетного відшкодування

п. 123.1

Застосування податкової пільги з ПДВ:
- Займаєтесь пільговою діяльністю з ПДВ: чи можна відмовитися від пільг?

Зміни за Законом №466 для аграріїв

Особливості оподаткування ПДВ медичних послуг

Використання сум зі спецрахунку спецрежимниками:
- Порядок акумулювання ПДВ на спецрахунках сільгосппідприємств

Звітування з ПДВ:
-  Додатки до декларації з ПДВ: правила складання з січня 2020 року

- Нова декларація з ПДВ: рядок за рядком

Використання платником податків (посадовими особами платника податків) сум, що не сплачені до бюджету внаслідок отримання (застосування) податкової пільги, не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із законом з питань відповідного податку, збору (обов'язкового платежу) додатково до штрафів, передбачених п. 123.1 ПКУ

стягнення до бюджету суми податків, зборів (обов'язкових платежів), що підлягали нарахуванню без застосування податкової пільги. Сплата штрафу не звільняє таких осіб від відповідальності за умисне ухилення від оподаткування.

Умисні порушення тягнуть за собою накладення штрафу у подвійному розмірі сум, що були використані не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям надання таких пільг.

п. 123.4
  Відчуження платником податків майна, яке перебуває у податковій заставі, без попередньої згоди контролюючого органу, якщо отримання такої згоди є обов'язковим згідно з ПКУ в розмірі вартості відчуженого майна п. 116
Матеріали на тему:
Як змінити призначення платежу: пам’ятка для бухгалтера  
Якщо порушення неумисне:   ст. 124
при затримці до 30 календарних днів включно 5% погашеної суми податкового боргу ст. 124
при затримці при затримці більше 30 календарних днів 10% погашеної суми податкового боргу ст. 124
Якщо порушення умисне 25 %  від суми несплаченого (несвоєчасно сплаченого) грошового зобов’язання. ст. 124
Якщо умисне порушення повторне протягом 1095 днів або якщо прострочення сплати грошового зобов’язання більше 90 календарних днів: 50 % від суми несплаченого (несвоєчасно сплаченого) грошового зобов’язання.  ст. 124

Матеріали на тему:
- Несвоєчасна сплата ПДФО: яким буде штраф у разі перевірки?

- Повторні податкові порушення: як штрафують податківці?

- Як визначається «повторність» порушення при застосуванні штрафів за ПКУ?

-  Не утримуєте та не перераховуєте ПДФО з зарплати: які штрафи?

Ненарахування та/або неутримання, та/або несплата (неперерахування), та/або нарахування, сплата (перерахування) не в повному обсязі податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь нерезидента або іншого платника податків, а також нерезидентом, на якого покладено обов’язок сплачувати податок у порядку  Якщо порушення неумисне:

штраф в розмірі 10 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.


Якщо порушення умисне:

штраф вже в розмірі 25 відсотків.

Якщо умисне порушення повторне протягом 1095 днів:
штраф в розмірі 50 відсотків.    

Якщо умисне порушення втретє та більше протягом 1095 днів:
штраф в розмірі 75 відсотків.   

п. 125-1
Неподання документів та декларацій до податкового органу, а також порушення порядку подання та виправлення помилок у них

Випадки внесення змін в облікові дані:
- Помилки в ПН: коли не може бути податкового кредиту?

- Місце постачання послуг та ПДВ: спірні моменти з нерезидентами

-  Коригування податкового кредиту та податкових зобов'язань з ПДВ: що врахувати?

-  Як правильно платникам ПДВ заповнювати таблицю даних?

-  Заблокували ПН або РК: які вимоги до подання пояснень та скарг?

-  Чи можна скласти РК до незареєстрованої ПН в ЄРПН?

Неподання у строки та у випадках, передбачених ПКУ, заяв або документів для взяття на облік у відповідному контролюючому органі, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності — на самозайнятих осіб у розмірі 340 грн, — на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність (далі — юридичні особи) — 1020 грн повторно протягом року:
— на самозайнятих осіб — 680  грн,
— на юридичних осіб — 2040 грн
п. 117.1

Виправлення помилок у №1ДФ
Протягом кварталу кількість працівників змінювалась: як заповнити ф. №1ДФ?

За помилки в ф. №1ДФ під час карантину може накладатися адмінштраф, – ДПС

Помилилися у звітній формі №1ДФ: як виправити помилку?

-  Штрафи за помилки у формі №1ДФ збільшено вдвічі: нагадування від ДПС

-  Помилилися у ідентифікаційному номері ФОПа в ф. №1ДФ: чи буде штраф за виправлення помилки?

-  Помилилися в реквізитах підприємства чи обліковій картці фізособи в ф. №1ДФ: які штрафи?

Матеріали щодо заповнення ф. №1ДФ

Неповідомлення фізичними особами — підприємцями та особами, що проводять незалежну професійну діяльність, про свій статус банку або іншій фінансовій установі при відкритті рахунку 680 грн за кожний випадок неповідомлення п. 118.3
 
Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми, нараховані (виплачені) фізичним особам за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни платника податку** 1020 грн повторно протягом року: 2040 грн п. 119.1
Оформлення документів, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків без зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків, у випадку, коли законодавство вимагає від особи-резидента отримання такого номера, або з використанням недостовірного реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім випадків, визначених п. 119.1 ПКУ** 340 грн п. 119.2

Всі новини щодо подання декларацій та внесення змін у декларації

Звіт про контрольовані операції:
-  Як заповнювати новий звіт про контрольовані операції за 2020 рік: нагадування від ДПС 

- Як виправляти помилки у Звіті про контрольовані операції?

Трансфертне ціноутворення: як складати та зберігати документи?

-  Що змінилося у трансфертному ціноутворенні з 23 травня?Всі новини щодо трансфертного ціноутворення

Неподання (крім випадків, якщо податкова декларація не подається відповідно до п. 49.2 ПКУ) або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності 340 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання повторно протягом року 1020 грн п. 120.1
Невиконання платником податків вимог, передбачених абз.3 — 5 п. 50.1 ПКУ, щодо умов самостійного внесення змін до податкової звітності 5% від суми самостійно нарахованого заниження податкового зобов'язання (недоплати) *** п. 120.2
Неподання платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення, та/або глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу), та/або звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній, та/або повідомлення про участь у міжнародній групі компаній відповідно до вимог ст. 39 ПКУ тягне за собою накладення штрафу (штрафів) у розмірі ****:     п. 120.3
у разі неподання звіту про контрольовані операції; 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року**** п. 120.3
за всі незадекларовані контрольовані операції

 

1 % суми контрольованих операцій, незадекларованих у поданому звіті про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року

1 відсотка суми доходу (виручки) учасника міжнародної групи компаній, інформація про якого в порушення вимог ПКУ не відображена у звіті в розрізі країн міжнародної групи компаній, але не більше 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року****

п. 120.4
за неподання документації, визначеної пп. 39.4.6 ПКУ та пп. 39.4.9 ПКУ
3 % суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року**** п. 120.3
неподання глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу), визначеної підпунктами 39.4.7 та 39.4.9 ПКУ 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року п. 120.3
неподання звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року  —  п. 120.3
надання недостовірної інформації у звіті в розрізі країн міжнародної групи компаній

50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, - у разі надання недостовірної інформації в повідомленні про участь у міжнародній групі компаній

200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, - у разі надання недостовірної інформації у звіті в розрізі країн міжнародної групи компаній щодо учасника міжнародної групи компаній.

п. 120.5
за незадекларованих учасників групи компаній 1 відсоток суми доходу (виручки) учасника міжнародної групи компаній, інформація про якого не відображена у звіті в розрізі країн міжнародної групи компаній, але не більше 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року  — п. 120.4

неподання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній або надання в ньому недостовірної інформації

 

50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року  — п. 120.3, п. 120.5

Неподання платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення, та/або глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу), та/або звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній, та/або повідомлення про участь у міжнародній групі компаній після спливу 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати штрафу (штрафів)

 

 

Неподання платником звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту)  після спливу 30 к.д., наступних за останнім днем граничного строку сплати штрафу (штрафів)

 

5 прожитковий мінімум для працездатної особи, встановлений законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожен к.д. неподання звіту або документації, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.

 

 

1 прожитковий мінімум для працездатної особи, встановлений законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожен к.д. неподання уточнюючого звіту, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.

п. 120.4
Несвоєчасне подання платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення, та/або глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу), та/або звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній, та/або повідомлення про участь у міжнародній групі компаній або несвоєчасне декларування контрольованих операцій у поданому звіті:      
за кожний к.д. несвоєчасного подання звіту про контрольовані операції 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року п. 120.6
за кожний к.д. несвоєчасного декларування контрольованих операцій в поданому звіті про контрольовані операції у разі подання уточнюючого звіту 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року п. 120.6
за кожний календарний день несвоєчасного подання документації з трансфертного ціноутворення, визначеної пп. 39.4.6 та 39.4.9 ПКУ 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року п. 120.6
за кожний календарний день несвоєчасного подання глобальної документації з трансфертного ціноутворення, визначеної пп. 39.4.7 і 39.4.9 ПКУ 3 розміри прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року п. 120.6
за кожний календарний день несвоєчасного подання звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, але не більше 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року п. 120.6
за кожний календарний день несвоєчасного подання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній 1 прожитковий мінімум для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, але не більше 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року п. 120.6
Неподання контролюючою особою звіту про контрольовані іноземні компанії 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року п. 120.7
Несвоєчасне подання контролюючою особою звіту про контрольовані іноземні компанії 1 прожитковий мінімум для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, але не більше 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року п. 120.7
Невідображення контролюючою особою у звіті про контрольовані іноземні компанії відомостей щодо наявних контрольованих іноземних компаній та/або невідображення інформації, визначеної пп. "г" - "з" пп. 39-2.5.3 ПКУ, щодо наявних контрольованих іноземних компаній 3 відсотків суми доходу контрольованих іноземних компаній або 25 відсотків скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії за відповідний рік, не відображених у звіті про контрольовані іноземні компанії, залежно від того, яке з таких значень є більшим, але не більше 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожен факт невідображення контрольованої іноземної компанії та/або за всі невідображені суми п. 120.7
Неповідомлення контролюючою особою контролюючого органу про набуття частки в іноземній юридичній особі, утворенні без статусу юридичної особи, або про початок здійснення фактичного контролю за іноземною юридичною особою, або про відчуження частки в іноземній юридичній особі, або про припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою у строки, передбачені пп. 39-2.5.5 ПКУ 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний такий факт п. 120.7
Неподання або подання не в повному обсязі контролюючою особою документації з трансфертного ціноутворення, інших копій первинних документів щодо контрольованої іноземної компанії на запит контролюючого органу у випадках, передбачених ст. 39-2 ПКУ  3 відсотків від суми доходу контрольованої іноземної компанії, щодо яких не було подано документацію та/або копії первинних документів, але не більше 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року. п. 120.7
Неподання звіту про контрольовані іноземні компанії протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати фінансових санкцій (штрафів) 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожен календарний день неподання звіту, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року п. 120.7
Неподання або подання податкової інформації банками чи іншими фінансовими установами з порушенням строку, визначеного ПКУ, контролюючим органам 680 грн повторно протягом року: 1360 грн ст. 126

* Сума акцизного податку для цілей пп. 120.2.1 і 120.2.2 ПКУ визначається за ставкою, що встановлена на дату реалізації пального, та курсом НБУ, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація пального.
** Штрафи, передбачені п. 119.1 та 119.2 ПКУ, не застосовуються у випадках, якщо:

  • недостовірні відомості або помилки в податковій звітності про суми доходів, нараховані (сплачені) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми, нараховані (виплачені) фізичним особам за товари (роботи, послуги), виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ПКУ та були виправлені відповідно до вимог ст. 50 ПКУ;
  • помилки щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків у податковій звітності про суми доходів, нараховані (сплачені) на користь платника податків, суми утриманого з них податку були виправлені податковими агентами самостійно, у тому числі протягом 30 календарних днів з дня надходження повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.

*** При самостійному донарахуванні суми податкових зобов'язань інші штрафи, передбачені ПКУ, не застосовуються (абз. 3 п.120.2 ПКУ).
**** Сплата таких фінансових санкцій (штрафів) не звільняє платника податків від обов'язку подання звіту проконтрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення.

Рубрика:
Довідники / Штрафи
Теги:
Відповідальність , ПКУ , Штрафи

30 днiв передплати безкоштовно!