• Посилання скопійовано

Довідник ознак доходів фізичних осіб

Таблиця ознак доходів фізичних осіб

Довідник затверджений Наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. №4

Таблиця ознак доходів фізичних осіб

 
 
 
 
 
 

OZN_ 
DOX 

 
 
 
 
 

NAME 

 
 
 
 
 

NAME_SHOT 

 
 
 
 
 

D_BEGIN 

 
 
 
 
 

D_END 

 
 
 
 
 

101 

 
 
 
 

Доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту), крім доходів, зазначених в абзаці третьому пункту 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу (підпункт 164.2.1 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Заробітна плата, нарахована (виплачена) 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

102 

 
 
 
 

Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору, крім доходів, зазначених в абзаці третьому пункту 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу (підпункт 164.2.2 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Виплати відповідно до умов цивільно-правового договору 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

103 

 
 
 
 

Доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), об'єкти права інтелектуальної промислової власності та прирівняні до них права (далі - роялті), у тому числі отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу (підпункт 164.2.3 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Роялті, у тому числі одержувані спадкоємцями 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

104 

 
 
 
 

Частина доходів від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна згідно з положеннями статті 172 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.4 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Продаж (обмін) нерухомого майна згідно зі статтею 172 розділу IV Кодексу 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

105 

 
 
 
 

Частина доходів від операцій з продажу або обміну об'єктів рухомого майна згідно з положеннями статті 173 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.4 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Продаж (обмін) рухомого майна згідно зі статтею 173 розділу IV Кодексу 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

106 

 
 
 
 

Дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.5 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Надання майна в лізинг, оренду або суборенду згідно з пунктом 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

30.06.2020 

 
 
 
 
 

106 

 
 
 
 

Дохід від надання земельної частки (паю) в лізинг, оренду або суборенду (пунктом 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.5 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Надання земельної частки (паю) в лізинг, оренду або суборенду 

 
 
 
 

01.07.2020 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

107 

 
 
 
 

Сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 01 січня звітного податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з розділом II Кодексу, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів і погашення податкового боргу (підпункт 164.2.7 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Заборгованість, за якою минув строк позовної давності 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

108 

 
 
 
 

Сума коштів, одержана платником податку від фінансової установи після реалізації заставленого майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики) (підпункт 164.2.7 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Дохід від фінансової установи після реалізації заставленого майна 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

31.12.2012 

 
 
 
 
 

108 

 
 
 
 

Доходи, отримані внаслідок реалізації заставленого майна, майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики) (підпункт 165.1.16 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Дохід від фінансової установи після реалізації заставленого майна 

 
 
 
 

01.01.2013 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

109 

 
 
 
 

Дохід у вигляді дивідендів (крім дивідендів, визначених у підпункті 165.1.18 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) (підпункт 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Дивіденди, крім тих, що не змінюють пропорцій (часток) участі 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

110 

 
 
 
 

Дохід у вигляді процентів (крім процентів, визначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) (підпункт 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Проценти 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

111 

 
 
 
 

Дохід у вигляді виграшів та призів (крім виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах, передбачених у підпункті 165.1.46 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) (підпункт 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Виграші та призи, крім виграшів та призів у державну грошову лотерею 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

31.12.2023 

 
 
 
 
 
 

111 

 
 
 
 
 

Дохід у вигляді виграшів та призів (крім виграшів та призів у державну грошову лотерею (підпункт 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 
 

Виграші та призи, крім виграшів та призів у державну грошову лотерею 

 
 
 
 
 

01.01.2024 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

112 

 
 
 
 

Інвестиційний прибуток (дохід) від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 розділу IV цього Кодексу (підпункт 164.2.9 пункту 164.2 статті 164 розділу IV, підпункт 170.2.2 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Інвестиційний прибуток (дохід) від операцій з інвестиційними активами 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

31.12.2023 

 
 
 
 
 

112 

 
 
 
 

Інвестиційний прибуток (дохід) від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.40 і 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 розділу IV цього Кодексу (підпункт 164.2.9 пункту 164.2 статті 164 розділу IV, підпункт 170.2.2 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Інвестиційний прибуток (дохід) від операцій з інвестиційними активами 

 
 
 
 

01.01.2024 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

113 

 
 
 
 

Дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від члена сім'ї першого ступеня споріднення відповідно до підпункту "а" підпункту 174.2.1 пункту 174.2 та пункту 174.6 статті 174 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.10 пункту 164.2 статті 164 та підпункт 165.1.15 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Дохід, отриманий у спадщину (подарований) від члена сім'ї першого ступеня споріднення 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

31.12.2018 

 
 
 
 
 

113 

 
 
 
 

Дохід, отриманий платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від члена сім'ї першого та другого ступенів споріднення, відповідно до підпункту "а" підпункту 174.2.1 пункту 174.2 та пункту 174.6 статті 174 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.10 пункту 164.2 статті 164 та підпункт 165.1.15 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Дохід, отриманий у спадщину (подарований) від Члена сім'ї першого та другого ступенів споріднення 

 
 
 
 

01.01.2019 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

114 

 
 
 
 

Дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення, відповідно до підпункту 174.2.2 пункту 174.2 та пункту 174.6 статті 174 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.10 пункту 164.2 статті 164 та підпункт 165.1.15 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Похід, отриманий у спадщину (подарований) від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

31.12.2018 

 
 
 
 
 

114 

 
 
 
 

Дохід, отриманий платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого та другого ступенів споріднення, відповідно до підпункту 174.2.2 пункту 174.2 та пункту 174.6 статті 174 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.10 пункту 164.2 статті 164 та підпункт 165.1.15 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Дохід, отриманий у спадщину (подарований) від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого та другого ступенів споріднення 

 
 
 
 

01.01.2019 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

115 

 
 
 
 

Дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента, відповідно до підпункту 174.2.3 пункту 174.2 та пункту 174.6 статті 174 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.10 пункту 164.2 статті 164 та підпункт 165.1.15 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Дохід, отриманий у спадщину (подарований) від нерезидента або отриманий нерезидентом 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

116 

 
 
 
 

Дохід, отриманий платником податку, який є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, унаслідок прийняття у спадщину чи дарунок об'єкта нерухомого або рухомого майна, готівки або коштів та об'єкта нерухомого або рухомого майна, що успадковуються (отримуються як дарунок) дитиною-інвалідом відповідно до підпункту "б" підпункту 174.2.1 пункту 174.2 та пункту 174.6 статті 174 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.1 пункту 164.2 статті 164 та підпункт 165.1.15 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Дохід, отриманий у спадщину (подарований) платником, який є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

31.12.2020 

 
 
 
 
 

116 

 
 
 
 

Дохід, отриманий платником податку, який є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та вартість власності, зазначеної в підпунктах "а", "б" пункту 174.1, що успадковуються дитиною з інвалідністю відповідно до підпункту "б" підпункту 174.2.1 пункту 174.2 та пункту 174.6 статті 174 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.1 пункту 164.2 статті 164 та підпункт 165.1.15 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Дохід, отриманий у спадщину (подарований) платником, який є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої Батьківського піклування 

 
 
 
 

01.01.2021 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

117 

 
 
 
 

Дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок грошових заощаджень, поміщених до 02 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР), та грошових заощаджень громадян України, поміщених в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 - 1994 років, погашення яких не відбулося, відповідно до підпункту "в" підпункту 174.2.1 пункту 174.2 та пункту 174.6 статті 174 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.10 пункту 164.2 статті 164 та підпункт 165.1.15 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Заощадження, поміщені до 02 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, погашення яких не відбулося 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

118 

 
 
 
 

Кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт, у тому числі надміру витрачені та не повернуті у встановлені законодавством строки (підпункт 164.2.11 пункту 164.2 статті 164 та підпункт 165.1.11 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Кошти на відрядження або під звіт, у тому числі надміру витрачені 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

31.12.2013 

 
 
 
 
 

118 

 
 
 
 

Сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до пункту 170.9 статті 170 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.11 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Надміру витрачені кошти на відрядження або під звіт 

 
 
 
 

01.01.2014 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

119 

 
 
 
 

Доходи, виплачені фізичній особі з фонду фінансування будівництва (підпункт 164.2.13 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Виплати з фонду фінансування Будівництва 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

120 

 
 
 
 

Дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди (підпункт 164.2.14 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Неустойки, штрафи або пеня 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

121 

 
 
 
 

Сума страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум, що сплачуються платнику податку за договорами довгострокового страхування життя (у тому числі за договорами страхування довічних пенсій), у випадках та розмірах, визначених підпунктами 170.8.2 та 170.8.3 пункту 170.8 статті 170 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.15 пункту 164.2 статті 164 та підпункт 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Страхові виплати (ДСЖ) 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

122 

 
 
 
 

Сума пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами недержавного пенсійного забезпечення у випадках та розмірах, визначених підпунктами 170.8.2 та 170.8.3 пункту 170.8 статті 170 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.15 пункту 164.2 статті 164 та підпункт 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Пенсійні виплати (НПЗ) 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

123 

 
 
 
 

Сума виплат, що сплачуються платнику податку за договорами пенсійного вкладу у випадках та розмірах, визначених підпунктами 170.8.2 та 170.8.3 пункту 170.8 статті 170 Кодексу (підпункт 164.2.15 пункту 164.2 статті 164 та підпункт 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Виплати з пенсійних вкладів (ПВ) 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

124 

 
 
 
 

Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), внесків на пенсійні вклади, внесків до фонду банківського управління, сплачена за платника податку чи на його користь будь-якою особою-резидентом (крім роботодавця-резидента) (підпункт 164.2.16 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу, крім підпункту "в" підпункту 164.2.16 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

125 

 
 
 
 

Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), внесків на пенсійні вклади, внесків до фонду банківського управління, сплачена за платника податку чи на його користь роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення платника податку (підпункт "в" підпункту 164.2.16 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку, сплачені роботодавцем-резидентом 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

30.06.2020 

 
 
 
 
 

125 

 
 
 
 

Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), внесків на пенсійні вклади, внесків до фонду банківського управління, сплачена за платника податку чи на його користь роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку (підпункт "в" підпункту 164.2.16 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу); статті 164 розділу IV Кодексу 

 
 
 
 

Пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку, сплачені роботодавцем-резидентом 

 
 
 
 

01.07.2020 

 
 
 
 

31.12.2022 

 
 
 
 
 

125 

 
 
 
 

Суми пенсійних внесків, що сплачуються роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку та/або за договорами добровільного медичного страхування в межах 30 відсотків нарахованої заробітної плати такому працівнику 
(підпункт "в" підпункту 164.2.16 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку, сплачені роботодавцем-резидентом 

 
 
 
 

01.01.2023 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

126 

 
 
 
 

Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165 розділу IV Кодексу) (підпункт 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Додаткове благо 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

127 

 
 
 
 

Інші доходи (підпункт 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 та підпункт 165.1.49 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Інші доходи 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

30.06.2014 

 
 
 
 
 

127 

 
 
 
 

Інші доходи, крім сум грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби (підпункт 164.2.20 пункту 164.2 статті 164 та підпункт 165.1.49 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Інші доходи 

 
 
 
 

01.07.2014 

 
 
 
 

31.12.2018 

 
 
 
 
 

127 

 
 
 
 

Інші доходи, крім сум грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби (підпункт 164.2.20 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Інші доходи, які включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу 

 
 
 
 

01.01.2019 

 
 
 
 

31.12.2022 

 
 
 
 
 

127 

 
 
 
 

Інші доходи, крім зазначених у статті 165 цього Кодексу (підпункт 164.2.20 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Інші доходи 

 
 
 
 

01.01.2023 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

128 

 
 
 
 

Сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом (підпункт 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Соціальні виплати з відповідних бюджетів 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

30.06.2020 

 
 
 
 
 

128 

 
 
 
 

Сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги (включаючи грошові компенсації особам з інвалідністю, на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги особам з інвалідністю з Фонду соціального захисту інвалідів (підпункт 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Соціальні виплати з відповідних бюджетів 

 
 
 
 

01.07.2020 

 
 
 
 

31.12.2022 

 
 
 
 
 

128 

 
 
 
 

Сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги, компенсацій, вартість соціальних послуг та реабілітаційної допомоги (включаючи грошові компенсації особам з інвалідністю, на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги особам з інвалідністю з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю згідно із законом, а також вартість соціальної допомоги в натуральній формі малозабезпеченим сім'ям, що отримана від надавачів соціальних послуг відповідно до Закону України "Про соціальні послуги", у тому числі (але не виключно) (підпункт 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Соціальні виплати з відповідних бюджетів 

 
 
 
 

01.01.2023 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

129 

 
 
 
 

Сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та на боргові зобов'язання Національного банку України (підпункт 165.1.2 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Доходи від цінних паперів, емітованих центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

31.12.2020 

 
 
 
 
 

129 

 
 
 
 

Сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на державні цінні папери, емітовані центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та на боргові зобов'язання Національного банку України (підпункт 165.1.2 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Доходи від цінних паперів, емітованих центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику 

 
 
 
 

01.01.2021 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

130 

 
 
 
 

Сума відшкодування платнику податку розміру шкоди, заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку та сумах, визначених законом (підпункт 165.1.3 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Сума шкоди, завданої внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

131 

 
 
 
 

Сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються з урахуванням пункту 170.7 статті 170 розділу IV Кодексу, зокрема творчими спілками їх членам, Товариством Червоного Хреста України, іншими неприбутковими організаціями та благодійними фондами України, сума, яка щороку виплачується переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (підпункт 165.1.4 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Виплати творчими спілками та іншими неприбутковими організаціями та благодійними фондами 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

132 

 
 
 
 

Сума внесків на обов'язкове страхування платника податку відповідно до закону, інших, ніж єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (підпункт 165.1.5 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Внески на обов'язкове страхування, інші, ніж єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

 
 
 
 

01.01.2011 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

133 

 
 
 
 

Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платника податку, що вноситься за рахунок його роботодавця, у розмірах, визначених законом (підпункт 165.1.6 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) 

 
 
 
 

Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування