Головна Усі довідники Довідники Інше

Об’єкт оподаткування податком на прибуток

Що є об’єктом оподаткування податком на прибуток відповідно до ст. 134 ПКУ?


з/п

Об’єкт оподаткування

1.

прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення/зменшення) фінрезультату до оподаткування (прибутку/збитку), визначеного у фінзвітності підприємства відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу

Якщо коригування відбувається шляхом збільшення фінрезультату до оподаткування, то відбувається:

  1. зменшення від’ємного значення фінрезультату до оподаткування (збитку);
  2. збільшення позитивного значення фінрезультату до оподаткування (прибутку).

Якщо коригування відбувається шляхом зменшення фінрезультату до оподаткування, то відбувається:

  1. збільшення від’ємного значення фінрезультату до оподаткування (збитку);
  2. зменшення позитивного значення фінрезультату до оподаткування (прибутку).

У платника, у якого річний дохід від діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухобліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн грн, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінрезультату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені за р. III ПКУ.

Платник, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухобліку за останній річний звітний період не перевищує 20 млн грн, може прийняти рішення про незастосування коригувань фінрезультату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені за р. III ПКУ, не більше 1 разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про таке рішення платник зазначає у податковій звітності, що подається за перший рік в безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінрезультату теж не застосовуються (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).
Якщо у платника, що прийняв рішення про незастосування коригувань фінрезультату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені за р. ІІІ ПКУ, в будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухобліку за останній річний звітний (податковий) період перевищує 20 млн грн, платник визначає об’єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінрезультату до оподаткування на усі різниці, визначені за р. ІІІ ПКУ.

У платники податку на прибуток - виробника сільськогосподарської продукції, який обрав річний податковий (звітний) період відповідно до пп. 137.4.1 ПКУ, фінрезультат до оподаткування за податковий (звітний) період обчислюють шляхом зменшення фінрезультату до оподаткування за минулий звітний рік на фінансовий результат до оподаткування за І півріччя такого року та збільшення на фінансовий результат до оподаткування за перше півріччя поточного звітного року, що визначені відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ.

2.

дохід за договорами страхування, визначений згідно з пп. 141.1.2 ПКУ

3.

дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню згідно з п. 141.4 ПКУ, з джерелом походження з України

4.

дохід суб'єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей, підлягає оподаткуванню згідно з п. 141.8 ПКУ

5.

дохід операторів, отриманий від букмекерської діяльності, азартних ігор (у т.ч. казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, зменшеного на суму виплачених виплат гравцю, що підлягає оподаткуванню згідно з п. 141.5 ПКУ

Базою оподаткування є грошове вираження об’єкту оподаткування, визначеного згідно із ст. 135 ПКУ з урахуванням положень ПКУ.

Рубрика:
Довідники / Інше
Теги:
Податок на прибуток