Головна Усі довідники Довідники Інше

Щорічний аудит з 1 січня 2018 року

Хто має проходити щорічний аудит і з якої дати цей обов'язок працює?

З 1 січня 2018 року набирає чинності Закон №2164, яким внесено зміни до Закону про бухоблік. Хто згідно зі змінами має проходити щорічний аудит і з якої дати цей обов'язок працює — див. у таблицях (за видами юросіб).

Таблиця 1. Аудит у великих підприємствах

  2018 2019
Види юросіб Обов'язковість аудиту Обов'язковість аудиту
Великі підприємства, які є емітентами цінних паперів Зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством У 2019 році зберігається той самий обов'язок
Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів У 2018 році обов'язку проведення аудиту окремо не встановлено Зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).

.

Таблиця 2. Аудит у середніх підприємствах

  2018 2019
Вид юросіб Обов'язковість аудиту Обов'язковість аудиту
Середні підприємства У 2018 році обов'язку проведення аудиту окремо не встановлено Зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).

 Таблиця 3. Аудит у емітентів цінних паперів

2018 2019
Види
юросіб
Обов'язковість аудиту На кого поширюється Обов'язковість аудиту
Емітентів цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, приєднали до групи під назвою «Підприємства, що становлять суспільний інтерес». Зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством На всіх зазначених юросіб, незалежно від кількості найманих працівників, суми річного доходу та інших критеріїв У 2019 році зберігається той самий обов'язок

 Таблиця 4. Аудит у фінансових установах

2018 2019
Види юросіб Обов'язковість аудиту На кого поширюється Обов'язковість аудиту
Банки, страховиків, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи, що належать до великих та середніх, додали до групи під назвою «Підприємства, що становлять суспільний інтерес». Зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством На всіх зазначених юросіб, крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств У 2019 році зберігається той самий обов'язок
Інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств У 2018 році обов'язку проведення аудиту не встановлено Зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі).

 Таблиця 5. Аудит у публічних акціонерних товариствах.

  2018 2019
Вид
юросіб
Обов'язковість аудиту На кого поширюється  
Публічні акціонерні товариства Зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством На всіх зазначених юросіб, незалежно від кількості найманих працівників, суми річного доходу та інших критеріїв У 2019 році зберігається той самий обов'язок

 Таблиця 6. Аудит у підприємств, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин

  2018 2019
Вид юросіб Обов'язковість аудиту На кого поширюється Обов'язковість аудиту
Підприємства, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення Зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством На підприємства, які здійснюють діяльність з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, родовищ корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування корисних копалин загальнодержавного значення, та/або виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції щодо корисних копалин загальнодержавного значення, та/або транспортування трубопроводами (у тому числі з метою транзиту) вуглеводнів та хімічних продуктів У 2019 році зберігається той самий обов'язок

 Таблиця 7. Аудит у суб'єктів природних монополій

  2018 2019
Вид юросіб Обов'язковість аудиту На кого поширюється Обов'язковість аудиту
Суб'єкти природних монополій на загальнодержавному ринку Зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством Зведений перелік суб'єктів природних монополій розміщується щомісяця до 20 числа на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) У 2019 році зберігається той самий обов'язок

 Таблиця 8. Аудит у державних і комунальних підприємствах

  2018 2019
Види юросіб
Державні і комунальні унітарні підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50% акцій  (часток) належать державі чи територіальній громаді, а також господарські товариства, 50% і більше акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави чи територіальної громади в яких становить 100% Окремо у новій редакції ст. 14 Закону №996 не згадуються.
Рубрика:
Довідники / Інше
Теги:
Аудит