Головна Усі довідники Довідники Інше

Терміни зберігання документів для підприємств та підприємців

Перелік та терміни зберігання документів

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів

Затверджений Наказом Мін’юсту від 12.04.2012 р. №578/5
В редакції від 02.04.2013 р.

З 01.01.2013 р. всі підприємства для визначення строків зберігання своєї документації повинні використовувати вже нову редакцію Переліку типових документів. Цей нормативно-правовий акт призначений для використання всіма установами, підприємствами і організаціями (незалежно від форми власності) та фізичними особами – підприємцями при визначенні строків зберігання документів, їх відборі на постійне та тривале (понад 10 р.) зберігання або для знищення.

Перелік включає лише типові документи: з питань організації системи управління, планування , фінансування, обліку та звітності, роботи з кадрами, адміністративно-господарського обслуговування, а також документацію, що створюється в результаті виробничої та науково-технічної діяльності організацій.

Строки зберігання документів, встановлені Переліком, є обов'язковими для всіх органів державної влади і місцевого самоуправління, установ, підприємств і організацій, а для фізосіб-підприємців Перелік має рекомендаційний характер.

Завантажити Перелік типових форм із зазначенням строків зберігання >>>

 

Перелік видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду

Затверджений Наказом Мін’юсту України від 14.03.2013 р. №430/5
(зі змінами, внесеними згідно з Наказами Мін’юсту № 2341/5 від 07.11.2013 р.,  № 366/5 від 16.03.2015 р.)

Перелік є нормативно-правовим актом, призначеним для використання всіма установами, підприємствами, організаціями, які не відносяться до джерел формування Національного архівного фонду, при визначенні термінів зберігання документів під час проведення їх експертизи цінності у зв'язку з ліквідацією організації.

Документи в Переліку розміщено за ступенем значущості їх видів та питань, що в них відображаються, у логічній послідовності. Наведено узагальнені назви видів документів, до яких віднесено:

1) документи з кадрових питань (особового складу), у тому числі пов’язані із нарахуванням і виплатою заробітної плати працівникам;

2) деякі види організаційно-розпорядчих документів, що містять інформацію про організацію, яка ліквідована;

3) документи з питань акціонування.

Перелік містить види документів, що використовуються архівними установами під час виконання запитів соціально-правового характеру, яким визначено строк зберігання 75 років.

Обчислення строків зберігання проводиться з 1 січня року, який іде за роком завершення їх діловодством.

Перейти до Переліку документів, пов'язаних із соціальним захистом, що архівуються у разі ліквідації підприємств >>>

Рубрика:
Довідники / Інше
Теги:
Підприємці , Первинні документи

30 днiв передплати безкоштовно!