Головна Усі довідники Довідники Інше

Перелік посад і робіт працівників для договорів повної матеріальної відповідальністі

Перелік посад і робіт працівників, з якими підприємством можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність

Додаток №1
до постанови Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС
від 28 грудня 1977 р. №447/24 (зі змінами та доповненнями, внесеними
постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС
від 14 вересня 1981 року №259/16-59)

Перелік
посад і робіт, що заміщаються або виконуються працівниками, з якими
підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові
договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення
збереження цінностей, переданих їм для зберігання, обробки, продажу
(відпуску), перевезення або застосування у процесі виробництва

I

Завідувачі кас; завідувачі комор цінностей; завідувачі камер схову; завідувачі складів та їхні заступники.

Старші контролери-касири і контролери-касири; старші контролери і контролери; старші касири і касири; а також інші працівники, які виконують обов'язки касирів.

Завідувачі ощадних кас першого розряду і завідувачі операційних частин центральних ощадних кас; начальники відділів, старші інспектори й інспектори відділів з перевірки та знищення погашених цінних паперів республіканських головних управлінь і управлінь Держтрудощадкас СРСР; старші експерти й експерти; старші інспектори й інспектори республіканських головних управлінь Держтрудощадкас СРСР, які здійснюють експертизу й оплату виграшних білетів грошово-речових лотерей; головні експерти, старші експерти й експерти, старші інспектори й інспектори відділу експертизи цінних паперів Правління Держтрудощадкас СРСР; старші інспектори й інспектори депозитного відділу Правління Держтрудощадкас СРСР.

Завідувачі (директори за відсутності завідувачів відділів і секцій) магазинів та їхні заступники; завідувачі скупних пунктів; завідувачі товарних секцій (відділів), відділів замовлень магазинів та їхні заступники; начальники цехів і дільниць підприємств торгівлі та їхні заступники.

Начальники товарних і товаро-перевалочних дільниць; старші товарознавці і товарознавці, які безпосередньо обслуговують матеріальні цінності.

Завідувачі підприємств громадського харчування та їхні заступники; завідувачі виробництва, начальники цехів (дільниць) та їхні заступники, старші адміністратори й адміністратори залів (метрдотелі) підприємств громадського харчування.

Завідувачі заготовчих пунктів; завідувачі сепараторних відділень.

Завідувачі аптечних установ та їхні заступники; завідувачі відділів аптечних установ та їхні заступники; завідувачі аптечних пунктів першої групи; провізори-технологи (рецептори-контролери), фармацевти (ручнисти); старші медичні сестри структурних підрозділів установ охорони здоров'я.

Завідувачі господарства і коменданти будівель, які здійснюють зберігання матеріальних цінностей.

Агенти з постачання; експедитори з перевезення вантажів; інкасатори.

II

Роботи з приймання від населення всіх видів платежів та виплати грошей не через касу.

Роботи з обслуговування торгових та грошових автоматів.

Роботи: з приймання на зберігання, обробки, зберігання, відпуску матеріальних цінностей на складах, базах (нафтобазах), автозаправних станціях, холодильниках, харчоблоках, сховищах, заготовчих (приймальних) пунктах, товарних і товаро-перевалочних дільницях, камерах схову, коморах і гардеробах; з видачі (приймання) матеріальних цінностей особам, які перебувають у лікувально-профілактичних та санаторно-курортних установах, пансіонатах, кемпінгах, будинках відпочинку, готелях, гуртожитках, кімнатах відпочинку на транспорті, дитячих установах, спортивно-оздоровчих та туристських організаціях, піонерських таборах, а також пасажирам усіх видів транспорту; з екіпірування пасажирських судів, вагонів та літаків.

Роботи: з приймання від населення предметів культурно-побутового призначення та інших матеріальних цінностей на зберігання, у ремонт та для виконання інших операцій, пов'язаних з виготовленням, відновленням або поліпшенням якості цих предметів (цінностей), їх зберігання та виконання інших операцій з ними; з видачі на прокат населенню предметів культурно-побутового призначення.

Роботи з продажу (відпуску) товарів (продукції), їх підготовки до продажу незалежно від форм торгівлі та профілю підприємства (організації).

Роботи з приймання й обробки для доставки (супроводу) вантажу, багажу, поштових відправлень та інших матеріальних і грошових цінностей, їх доставки (супроводу), видачі (здачі).

Роботи із закупівлі, продажу, обміну, перевезення, доставки, пересилання, зберігання, обробки та застосування у процесі виробництва дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, синтетичного корунду і виробів з них.

Роботи з вирощування, відгодівлі, утримання і розведення сільськогосподарських та інших тварин.

Рубрика:
Довідники / Інше
Теги:
Відповідальність , Договір

30 днiв передплати безкоштовно!