Класифікатор професій

Код КП Випуск ДКХП Професійна назва роботи Код ЗКППТР Випуск ЄТКД
1 Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) 
2 Професіонали 
3 Фахівці 
4 Технічні службовці 
5 Працівники сфери торгівлі та послуг 
6 Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства 
7 Кваліфіковані робітники з інструментом 
8 Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин 
9 Найпростіші професії