Коди видів економічної діяльності за КВЕД-2010

Секція Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009-2010
A Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
B Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
C Переробна промисловість
D Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
E Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
F Будівництво
G Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
H Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
I Тимчасове розміщування й організація харчування
J Інформація та телекомунікації
K Фінансова та страхова діяльність
L Операції з нерухомим майном
M Професійна, наукова та технічна діяльність
N Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
O Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
P Освіта
Q Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
R Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
S Надання інших видів послуг
T Діяльність домашніх господарств
U Діяльність екстериторіальних організацій і органів