Головна Усі довідники Довідники Ставки

Податок на доходи фізичних осіб

Ставки ПДФО (податку на доходи фізичних осіб) станом на 11.06.2020 року

З 2011 року ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) визначаються в IV-му розділі Податкового кодексу України (ПКУ). Для більшості співгромадян та в переважній більшості випадків ставка ПДФО з 2016 року становить 18%.

Ставки ПДФО (станом на 11.06.2020 р.)

Вид доходу Ставка податку Посилання на ПКУ (IV розділ)

Доходи, одержані, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами

18%

п. 167.1

Стипендія, яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад'юнкту (в сумі перевищення над сумою місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 грн)

18%

п. 165.1.26

Доходи, отримані фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності

18%

п. 177.1

Доходи громадян, отримані від провадження незалежної професійної діяльності

18%

п. 178.2

Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт, та не повернутих у встановлений строк

18%

п. 170.9

Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду

18%

п. 170.1

Інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах (крім доходу від операцій, зазначених у пп. 165.1.2, 165.1.40 та 165.1.52 ПКУ)

18%

п. 170.2

60 % суми одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя у разі досягнення застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи закінчення строку дії такого договору

18%

п. 170.8.2

Викупна сума у разі дострокового розірвання страхувальником договору довгострокового страхування життя 

18%

п. 170.8.2

Сума коштів, з якої не було утримано податок, та яка виплачується вкладнику з його пенсійного вкладу або рахунка учасника фонду банківського управління у зв'язку з достроковим розірванням договору пенсійного вкладу, договору довірчого управління, договору недержавного пенсійного забезпечень

18%

п. 170.8.2

Кошти, що надаються роботодавцем як допомога на поховання (в сумі перевищення над сумою подвійного розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 грн)

18%

п. 165.1.22

Частина благодійної допомоги, що підлягає оподаткуванню з урахуванням норм п.170.7 ПКУ

18%

п. 170.7

Дохід за зданий брухт дорогоцінних металів (крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий НБУ)

18%

п. 164.2.18

Вартість путівок (на території України) на відпочинок, оздоровлення та лікування, у т. ч. на реабілітацію інвалідів, платника податку та/або членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем – платником податку на прибуток – безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на рік, (за умови, що вартість путівки або знижки не перевищує 5 розмірів мінімальної зарплати)

не оподатковується

п. 165.1.35

Відшкодування моральної шкоди в розмірі, визначеному рішенням суду, але не вище чотирикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, або в розмірі, визначеному законом

не оподатковується

п. 164.2.14

Сума страхових (регламентних) виплат, страхових відшкодувань, що здійснюються Моторним (транспортним) страховим бюро України відповідно до ЗУ «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», у разі виконання умов наведених у пп. 165.1.27 ПКУ.

не оподатковується

п. 165.1.27

Виграші, призи, дарунки 

Виграш чи приз (крім виграшів, призів у лотерею) на користь резидентів або нерезидентів 

18%

п. 167.1

Виграш, приз у лотерею

18%

п. 167.1

Інші виграші та призи

18%

п. 167.1

Дарунки (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань) - у частині, що не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі

не оподатковується

п. 165.1.39

Грошові виграші у спортивних змаганнях (крім винагород спортсменам – чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, визначених у пп. "б" п.165.1.1 ПКУ)

18%

п. 167.1

Кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються за правилами для оподаткування спадщини (див. розділ "Спадщина")

0%
5%
18%

п. 174.6

Проценти 

Проценти на поточний або депозитний банківський рахунок

18%

п. 167.5.1

Процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом

18%

п. 167.5.1

Проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках

18%

п. 167.5.1

Плата (відсоток), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки 

18%

п. 167.5.1

Дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування

18%

п. 167.5.1

Дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами)

18%

п. 167.5.1

Дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманого власником облігацій від їх емітента

18%

п. 167.5.1

Дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку у результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю

18%

п. 167.5.1

Проценти та дисконтні доходи, нараховані на користь фізичних осіб з будь-яких інших доходів (окрім тих, що зазначені у п.170.4.1 ПКУ)

18%

п. 170.4.3

Дивіденди, роялті 

Дивіденди, нараховані у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юрособою-резидентом, за умови, що таке нарахування не змінює часток участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів

не оподатковується

п. 165.1.18

Дивіденди по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування)

5%

п. 167.5.2

Дивіденди по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування, а також суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток

9%

п. 167.5.4

Роялті

18%

п. 170.3.1

Продаж нерухомості 

Дохід від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи об’єкт незавершеного будівництва таких об’єктів, земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад 3 роки

не оподатковується

п. 172.1

Дохід від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об'єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 ПКУ, а також дохід від продажу об'єкта нерухомості, не зазначеного в п.172.1

5%

п. 172.2

Продаж рухомого майна 

Дохід від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна (крім винятку, див. далі)

5%

п. 173.1

Дохід від продажу (обміну) протягом звітного року одного з об'єктів рухомого майна (легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда,) не підлягає оподаткуванню (як виняток з попереднього)

не оподатковується

п. 173.2

Дохід від продажу (обміну) протягом звітного року другого об'єкту рухомого майна (легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда), підлягає оподаткуванню

5%

п. 173.2

Дохід від продажу (обміну) протягом звітного року третього і наступного об'єкту рухомого майна (легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда), підлягає оподаткуванню

18%

п. 167.1

Спадщина 

Вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення

0%

п. 174.2.1

Вартість власності, зазначеної в пп. "а", "б", "ґ" п. 74.1 ПКУ, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування а також вартість власності, зазначеної в пп. "а", "б" п.174.1 ПКУ, що успадковується дитиною-інвалідом

0%

п. 174.2.1

Грошові заощадження, поміщені до 02.01.1992 в установи Ощадбанку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, або у державні цінні папери, та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадбанку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992–1994 років, погашення яких не відбулося

0%

п. 174.2.1

Вартість будь-якого об’єкта спадщини, отриманого у спадщину спадкоємцями, що не є членами сім'ї спадкодавця першого або другого ступеня споріднення 

5%

п. 174.2.2

Спадщина, отримана будь-яким спадкоємцем від спадкодавця – нерезидента, та будь-який об'єкт спадщини, що успадковується спадкоємцем – нерезидентом

18%

п. 174.2.3

Доходи нерезидентів та іноземні доходи 

Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються або виплачуються на користь нерезидентів

за ставками, визначеними для резидентів

п. 170.10.1

Іноземні доходи

18%

п. 170.11.1

 

***

Читайте також: Держбюджет на 2020 рік

 

Рубрика:
Довідники / Ставки
Теги:
Доходи , ПДФО

30 днiв передплати безкоштовно!