Головна Усі довідники Довідники Ставки

Податок на доходи фізичних осіб

Ставки ПДФО (податку на доходи фізичних осіб) станом на 01.01.2020 року

З 2011 року ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) визначаються в IV-му розділі Податкового кодексу України (ПКУ). Для більшості співгромадян та в переважній більшості випадків ставка ПДФО з 2016 року становить 18%.

Ставки ПДФО (станом на 01.01.2020 р.)

Вид доходуСтавка податкуПосилання на ПКУ (IV розділ)
Доходи, одержані, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами 18% п. 167.1
Стипендія, яка виплачується з бюджету учню, студенту, ординатору, аспіранту або ад’юнкту (в сумі перевищення над сумою місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 грн.) 18% п. 165.1.26
Доходи, отримані фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності 18% п. 177.1
Доходи громадян, отримані від провадження незалежної професійної діяльності 18% п. 178.2
Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт, та не повернутих у встановлений строк 18% п. 170.9
Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду 18% п. 170.1
Інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах (крім доходу від операцій, зазначених у пп. 165.1.2, 165.1.40 та 165.1.52 ПКУ) 18% п. 170.2
60 % суми одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя у разі досягнення застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи закінчення строку дії такого договору 18% п. 170.8.2
Викупна сума у разі дострокового розірвання страхувальником договору довгострокового страхування життя  18% п. 170.8.2
Сума коштів, з якої не було утримано податок, та яка виплачується вкладнику з його пенсійного вкладу або рахунка учасника фонду банківського управління у зв'язку з достроковим розірванням договору пенсійного вкладу, договору довірчого управління, договору недержавного пенсійного забезпеченн 18% п. 170.8.2
Кошти, що надаються роботодавцем як допомога на поховання (в сумі перевищення над сумою подвійного розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 грн.) 18% п. 165.1.22
Частина благодійної допомоги, що підлягає оподаткуванню з урахуванням норм п.170.7 ПКУ 18% п. 170.7
Дохід за зданий брухт дорогоцінних металів (крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий НБУ) 18% п. 164.2.18
Вартість путівок (на території України) на відпочинок, оздоровлення та лікування, у т.ч. на реабілітацію інвалідів, платника податку та/або членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем – платником податку на прибуток – безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на рік, (за умови, що вартість путівки або знижки не перевищує 5 розмірів мінімальної зарплати) не оподатковується п. 165.1.35
Виграші, призи, дарунки 
Виграш чи приз (крім виграшів, призів у лотерею) на користь резидентів або нерезидентів  18% п. 167.1
Виграш, приз у лотерею 18% п. 167.1
Інші виграші та призи 18% п. 167.1
Дарунки (а також призи переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 25% однієї мінімальної зарплати, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі не оподатковується п. 165.1.39
Грошові виграші у спортивних змаганнях (крім винагород спортсменам – чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, визначених у пп. "б" п.165.1.1 ПКУ) 18% п. 167.1
Кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються за правилами для оподаткування спадщини (див. розділ "Спадщина") 0%
5%
18%
п. 174.6
Проценти 
Проценти на поточний або депозитний банківський рахунок 18% п. 167.5.1
Процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом 18% п. 167.5.1
Проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках 18% п. 167.5.1
Плата (відсоток), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки  18% п. 167.5.1
Дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування 18% п. 167.5.1
Дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) 18% п. 167.5.1
Дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманого власником облігацій від їх емітента 18% п. 167.5.1
Дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку у результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю 18% п. 167.5.1
Проценти та дисконтні доходи, нараховані на користь фізичних осіб з будь-яких інших доходів (окрім тих, що зазначені у п.170.4.1 ПКУ) 18% п. 170.4.3
Дивіденди, роялті 
Дивіденди, нараховані у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юрособою-резидентом, за умови, що таке нарахування не змінює часток участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів не оподатковується п. 165.1.18
Дивіденди по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування) 5% п. 167.5.2
Дивіденди по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування, а також суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток 9% п. 167.5.4
Роялті 18% п. 170.3.1
Продаж нерухомості 
Дохід від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку, а також земельної ділянки, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад 3 роки не оподатковується п. 172.1
Дохід від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об'єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 ПКУ, а також дохід від продажу об'єкта нерухомості, не зазначеного в п.172.1 5% п. 172.2
Дохід від продажу (обміну) об’єкта незавершеного будівництва 5% п. 172.2
Продаж рухомого майна 
Дохід від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна (крім винятку, див. далі) 5% п. 173.1
Дохід від продажу (обміну) протягом звітного року одного з об'єктів рухомого майна (легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда,) не підлягає оподаткуванню (як виняток з попереднього) не оподатковується п. 173.2
Дохід від продажу (обміну) протягом звітного року двох та більше об'єктів рухомого майна (легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда), підлягає оподаткуванню 5% п. 173.2
Спадщина 
Вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення 0% п. 174.2.1
Вартість власності, зазначеної в пп. "а", "б", "ґ" п. 74.1 ПКУ, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування а також вартість власності, зазначеної в пп. "а", "б" п.174.1 ПКУ, що успадковується дитиною-інвалідом 0% п. 174.2.1
Грошові заощадження, поміщені до 02.01.1992 в установи Ощадбанку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, або у державні цінні папери, та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадбанку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992–1994 років, погашення яких не відбулося 0% п. 174.2.1
Вартість будь-якого об’єкта спадщини, отриманого у спадщину спадкоємцями, що не є членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення  5% п. 174.2.2
Спадщина, отримана будь-яким спадкоємцем від спадкодавця – нерезидента, та будь-який об'єкт спадщини, що успадковується спадкоємцем – нерезидентом 18% п. 174.2.3
Доходи нерезидентів та іноземні доходи 
Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються або виплачуються на користь нерезидентів за ставками, визначеними для резидентів п. 170.10.1
Іноземні доходи 18% п. 170.11.1
Пенсії 
Суми пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з ПФУ чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує  на місяць 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 січня звітного року 18%
суми перевищення
п. 164.2.19
Пенсії з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана ВРУ, підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати  18% п. 164.2.19
Пенсії, призначені учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність ст.10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" не оподатковується п. 164.2.19

***

Читайте також: Держбюджет на 2020 рік

 

Рубрика:
Довідники / Ставки
Теги:
Доходи , ПДФО