Головна Усі довідники Довідники Інше

Терміни подання декларації про доходи платниками ПДФО

Терміни подання декларації про доходи різними категоріями платників ПДФО
Категорії платників ПДФО Терміни подання
Фізособи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування Протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року). За 2018 рік — до 9 лютого
Фізособи — підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему Одноразово протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. У 2019 році — до 9 лютого
Платники податку — резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання Не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду
Фізособи — підприємці, щодо яких проведено держреєстрацію припинення підприємницької діяльності фізособи-підприємця за її рішенням протягом 30 календарних днів з дня проведення держреєстрації припинення підприємницької діяльності
Громадяни, які мають право на податкову знижку до 31.12.2019 р. (включно)
До 1 травня року, що настає за звітним, звітують:
Фізособи, які провадять незалежну професійну діяльність
Іноземці та особи без громадянства, які стали на облік в органах ДФС як самозайняті особи
Платники податку, які протягом календарного року отримували дохід від двох або більше податкових агентів, і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року
Платники податку, які отримали окремі види оподатковуваних доходів (прибутків), що не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування
Платники податку, у яких сума заборгованості за укладеним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності, перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з р. II ПКУ
Платники податку, у яких виникає додатна різниця між сумою коштів, одержаною від фінансової установи після реалізації заставленого майна у зв'язку з невиконанням такими платниками податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики)
Платники податку, суми боргу яких анульовано (прощено) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності
Платники податку — орендодавці нерухомості, у разі якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання
Платники податку, які мають додатне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками звітного (податкового) року
Платники податку у разі отримання нецільової благодійної допомоги, розмір якої протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ
Набувачі цільової благодійної допомоги у разі її невикористання протягом строку, встановленого умовами такої допомоги, але не більше 12 календарних місяців, наступних за місяцем її отримання
Особи, які продають або обмінюють з іншою фізичною особою нерухомість. Особи, у власності яких перебував об'єкт нерухомості, відчужений за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно
Платники податку, які отримали дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягають оподаткуванню, крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов'язані сплатити податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини, та спадкоємців, які отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО
Особи, які проводили операції з відчуження об'єктів рухомого майна. Особи, у власності яких перебував об'єкт рухомого майна, відчужений за ухваленим судом, третейським судом рішенням про зміну власника та перехід права власності на рухоме майно
Платники податку, які порушили норми застосування податкової соціальної пільги, у разі якщо сума недоплати та/або штрафу не були утримані податковим агентом
Платники податку, які не повернули протягом встановленого пп. 170.9.2 ПКУ строку суму, видану платнику податку під звіт, у разі коли платник податку припиняє трудові або цивільно-правові відносини з особою, що видала такі кошти, у разі недостатності суми доходу для погашення
Платники податку, якщо внаслідок проведення з ними остаточного розрахунку у разі припинення трудових відносин з роботодавцем, виникає сума недоплати, що перевищує суму оподатковуваного доходу платника податку за останній звітний період
Платники податку, які отримують будь-які оподатковувані іноземні доходи
Іноземці за результатами звітного податкового року, в якому вони набули статусу резидента України
Рубрика:
Довідники / Інше
Теги:
ПДФО , ПДФО-підприємці